Polityka Prywatności

Polityka Prywatności


1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem danych osobowych jest GineA Ginekologia i Położnictwo Anna Gryboś z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 8 Maja 86 lok. 1A, właściciel strony internetowej dostępnej pod adresem http://www.ginea.pl

2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?
Wyślij do nas wiadomość elektronicznie lub tradycyjną pocztą.
Adres e-mail: lekarzkobiety@yahoo.com

3. Skąd mamy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas rejestracji wizyty na stronie z http://www.ginea.pl

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GineA Ginekologia i Położnictwo Anna Gryboś
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, czyli umożliwienia rejestracji wizyty w gabinecie lekarskim. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych użytkowników serwisu dokonujących w nim rejestracji wizyty jest niezbędność do realizacji, a więc podstawa prawna wskazana w art. 23 ust. 1 pkt 3 uodo; w zw. z art. 18 ust. 1-5 uśude oraz w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

5. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc umożliwić Ci rejestrację wizyty poprzez stronę internetową:
× imię,
× nazwisko,
× adres e-mail,
× numer telefonu.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania elektronicznej rejestracji.

6. Jakie masz uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?
Obowiązujące przepisy dotyczące ochrony prywatności przyznają Ci pewne prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
× prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
× prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
× prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
× prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
× prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
× prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych.

7. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Przekazujemy twoje dane osobowe podmiotowi Proassist z siedzibą w Krakowie wspierającemu nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną,. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

8. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe do czasu zażądania przez Ciebie ich usunięcia.