Logowanie
Rejestracja wizyty

dr n.med.

Anna Gryboś

Od 2004 roku do chwili obecnej dr Anna Gryboś pracuje w Klinice Ginekologii i Położnictwa SPSK nr 1 we Wrocławiu przy ul. Chałubińskiego 3. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2009 roku. W roku 2010 doktor Anna Gryboś uzyskała tytuł specjalisty z dziedziny ginekologii i położnictwa, a 26.04.2021 tytuł specjalisty z dziedziny perinatologii. Od sierpnia 2012 do lutego 2013 pracowała w University Hospital Lewisham w Londynie, a od czerwca 2012 do sierpnia 2012 pracowała jako ginekolog -położnik także w Northwick Park Hospital w Londynie. W okresie listopad 2011 – kwiecień 2012 przebywała na stażu w King’s College Hospital w Londynie, pod kierownictwem profesora Kyprosa Nicolaidesa, gdzie uczyła się diagnostyki i terapii płodu na oddziale medycyny płodowej uzyskując certyfikaty Fetal Medicine Foundation – dowiedz się więcej. Od 2003 roku jest zatrudniona na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego jako nauczyciel akademicki.

dr n. med. Anna Gryboś posiada liczne certyfikaty, wśród których należy wymienić:

  • Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położnictwa Sekcji Ultrasonografii (USG PTG),
  • Certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej (FMF) w zakresie badań 20-23 t.c.- szczegółowej diagnostyki wad płodu,
  • Certyfikat Fundacji Medycyny Płodowej (FMF) w zakresie pomiaru długości szyjki macicy i oceny ryzyka porodu przedwczesnego,
  • Certyfikat odbycia kursu z zakresu badania drożności jajowodów metodą HyCoSy, oceny budowy narządu rodnego i diagnostyki wad narządu rodnego przy pomocy metody 3D organizowanego przez Brytyjskie Medyczne Towarzystwo Ultrasonograficzne.
Nasz zespół