Logowanie
Rejestracja wizyty

profesor, dr hab. n.med.

Marian Gryboś

Profesor Marian Gryboś w I Klinice Ginekologii i Położnictwa Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu pracował 40 lat, przez 10 ostatnich lat był jej Kierownikiem. Specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa Profesor zdobył w 1976, specjalizację z zakresu radioterapii onkologicznej w 1986, a specjalizację z zakresu ginekologii onkologicznej w roku 2005. Tytuł doktora nauk medycznych profesor Marian Gryboś uzyskał w 1979 roku, a tytuł doktora habilitowanego n.med. w roku 1999. Od 2003 roku do chwili obecnej jest wykładowcą w Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu. Przez 7 lat Profesor pełnił funkcję konsultanta w dziedzinie ginekologii onkologicznej dla województwa dolnośląskiego. Ogromna wiedza, doświadczenie i serce!

Nasz zespół